نویسنده = ثابت ایمانی، محبوبه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش میانجی گر طرح واره های هیجانی در رابطه ی بین سبک های دلبستگی و سوگیری توجه

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 94-106

سیدمحمد شاهورانی؛ سیدمحمدرضا تقوی؛ محمدعلی گودرزی؛ محبوبه ثابت ایمانی


2. بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 24-27

فریده صفی خانی؛ علیرضا اولی پور؛ کریم بیت سیاح؛ محبوبه ثابت ایمانی