نویسنده = الهام پور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به اهداف و محتوای "درس ایمنی شناسی" در دوره ی پزشکی عمومی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 162-169

مهری غفوریان بروجردنیا؛ عبدالحسین شکورنیا؛ فاطمه السادات امینی؛ حسین الهام پور