نویسنده = عبدالحسین عگبهی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی رفتار اطلاع یابی اینترنتی: مطالعه ی موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-64

معصومه سیفی ملکی؛ عبدالحسین عگبهی


2. بررسی موانع پداگوژیک در توسعه‌ی آموزش الکترونیکی: مطالعه‌ی موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-47

عبدالحسین عگبهی؛ عبدالمهدی معرف زاده؛ سعید مشتاقی