نویسنده = اشرف السادات حکیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل چالش های آموزش پرستاری در عرصه ی بالین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 277-284

حسین کمیلی ثانی؛ اشرف السادات حکیم؛ مریم سهرابی خواه؛ فرانک جعفری جعفری؛ محمد حسین حقیقی زاده