نویسنده = حشمتی، هاشم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 245-252

سید حمید حسینی؛ هاشم حشمتی؛ حسین جاجرمی؛ رضوان رجب زاده؛ زهرا مرزی؛ کوروش ارزمانی؛ هاشم حشمتی