نویسنده = پروین، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 307-313

فرخنده جمشیدی؛ سمیه پروین؛ رویا فتحی خانقاه؛ سیدعابدین حسینی آهنگری