نویسنده = Soraya Ziaei
تعداد مقالات: 2
2. آموزش الگوهای صحیح استناددهی در تولیدات علمی نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 243-250

سید عابدین حسینی آهنگری؛ ثریا ضیائی؛ فرامرز سهیلی؛ افشین موسوی چلک