نویسنده = شیبانی، ام البنین
تعداد مقالات: 1
1. باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی؛ نقش درآمیزی با کار مدرسه و جنس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 419-435

مرتضی مرادی؛ منا جمال آبادی؛ صدیقه شهاب زاده؛ ام البنین شیبانی؛ سمیه مرادی؛ مونا حوری