نویسنده = سید عابدین حسینی آهنگری
تعداد مقالات: 7
2. آموزش الگوهای صحیح استناددهی در تولیدات علمی نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 243-250

سید عابدین حسینی آهنگری؛ ثریا ضیائی؛ فرامرز سهیلی؛ افشین موسوی چلک


4. بررسی رابطه ی میزان استفاده از تلفن همراه با سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-63

مهدی سیاح برگرد؛ علیرضا اولی پور؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ سیده فاطمه معاشی؛ احمد حیدری


5. بررسی رابطه ی باورهای مذهبی و شادکامی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 332-338

مهدی سیاح برگرد؛ آیه کیانی؛ علیرضا اولی پور؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ احمد حیدری


6. مقاله کوتاه: مقایسه ی میزان افسردگی و سلامت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشکده ی علوم پزشکی آبادان در دو سال تحصیلی پیاپی92-91 و 93-92

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 372-377

محبوبه ممتازان؛ ناهید محمودی؛ مینا باغبان؛ سید عابدین حسینی آهنگری


7. بررسی رابطه‌ی ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 18-29

داود حیاتی؛ عبدالحسین عگبهی؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ محسن عزیزی ابرقویی