نویسنده = عادل زاهدبابلان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مؤلفه‌های یک پایان‌نامه هدفمند در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 284-299

عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا؛ عباس نقی زاده باقی؛ مژگان خان بابازاده قدیم