نویسنده = قهرمان لو، حشمت اله
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل ساختاری متغیرهای تحصیلی دانش آموزان استعداد های درخشان

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 142-148

حشمت اله قهرمان لو؛ سید حمید آتش پور؛ مژگان عارفی