نویسنده = مهین کیخانژاد
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 68-73

مهین کیخانژاد؛ سعید صفاریان همدانی؛ فرشیده ضامنی


2. عوامل مؤثر دستیابی به دانشگاه های چابک با تأکید بر نقش برنامه ریزی آموزشی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 136-142

سید عبداله خاوری؛ حمید رضا آراسته؛ پریوش جعفری