نویسنده = تقوایی یزدی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل اخلاق حرفه ای در مؤسسات آموزش عالی استان مازندران

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 74-80

عاتکه گرزین متاعی؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث نیاز آذری