نویسنده = سعید صفاریان همدانی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 68-73

مهین کیخانژاد؛ سعید صفاریان همدانی؛ فرشیده ضامنی


2. امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیأت علمی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-52

سعید صفاریان همدانی؛ محمد صالحی؛ شیما کاظمی ملک محمودی