نویسنده = ادیب حاج باقری، محسن
تعداد مقالات: 5
1. مروری بر آموزش به روش نقشه کشی مفهومی و مهارت های تفکر انتقادی درآموزش پرستاری

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-9

محسن ادیب حاج باقری؛ حمیدرضا صادقی گندمانی


5. ارزیابی کیفیت طرح درس اعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری مامایی منتخب ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-33

محسن ادیب حاج باقری؛ معصومه سادات موسوی؛ محمد سجاد لطفی؛ عفت امین الرعایایی