نویسنده = ثاقب، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد کیفیت دورة 7 سالۀ آموزش پزشکی عمومی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 240-246

میترا امینی؛ شیرین قنواتی؛ محمد مهدی ثاقب؛ جواد کجوری؛ محمدرضا دهقانی؛ پریسا نبیئی؛ هاجر شیعه؛ زهرا صفاری؛ سارا ریواز