نویسنده = مهدیه بیاتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل ارتقای آموزش درس آناتومی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 170-179

پگاه پناهی؛ مهدیه بیاتی؛ وحید بیاتی؛ فاطمه تیرکش


2. نامه به سردبیر: تلفن همراه: ابزاری مؤثر در ارتباط یا آموزش درس آناتومی؟

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 124-125

وحید بیاتی؛ لیلا رهبان؛ مهدیه بیاتی؛ الب ارسلان منظمی؛ محمد شفیعی؛ البرز جفایی سوق