نویسنده = آل بهبهانی، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش معنوی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان

دوره 7، Supplement، تابستان 1395، صفحه 74-81

رضا منصوری؛ مرجان آل بهبهانی؛ زهره اسمعیلی؛ فرزانه امجدیان