نویسنده = شیوا یارمحمدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزشی تعیین سن بارداری

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 22-27

رویا وطن خواه؛ سهیل سیفی راد؛ عصمت دلیریان مقدم؛ شیوا یارمحمدی؛ محمدرضا وطن خواه