نویسنده = پور نظری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مهارت تفکر انتقادی و مؤلفه های آن در دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 268-274

سارا شهبازی؛ محمد حیدری؛ مجتبی باقری؛ مهدی پور نظری