نویسنده = مقدم نیا، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت اسلایدهای پاورپوینت اعضای هیأت علمی دانشکده ی دندانپزشکی بابل

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 261-267

فریدا عابسی؛ سینا حقانی فر؛ علی اکبر مقدم نیا؛ مینا مطالب نژاد