نویسنده = کاظم پور مشهدی، خلیل
تعداد مقالات: 1
1. نظرات اعضای هیأت علمی و دستیاران علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 237-244

سیده مینا صفوی؛ مریم محمدی فرید؛ خلیل کاظم پور مشهدی