نویسنده = کوچک زاده طالمی، سبحانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 139-146

سبحانه کوچک زاده طالمی؛ شیوا علیزاده؛ آسیه نمازی