نویسنده = حسینی آهنگری، سیدعابدین
تعداد مقالات: 1
1. حضور پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد و دولتی شهر اهواز در شبکه ی اجتماعی علمی ریسرچ گیت

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-73

امیر رضا اصنافی؛ مریم سلامی؛ مهدی سیاح برگرد؛ سیدعابدین حسینی آهنگری