نویسنده = فریبا افشاری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی دیدگاه مدرسان و دانشجویان از عوامل مؤثر بر

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 18-26

زهره کلانی؛ فریبا افشاری؛ زهره سهرابی؛ سیدسعید مظلومی محمودآباد