نویسنده = مرادبیگی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش برنامه ی مراقبتی با استفاده از نقشه ی مفهومی بالینی بر تفکر انتقادی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 345-355

سهیلا صداقت؛ زهرا گرجیان؛ حجت ذره هوشیاری خواه؛ بهمن چراغیان؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ خدیجه مرادبیگی