نویسنده = فتحی آذر، اسکندر
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی بر شبیه‏سازی در پرستاری: یک مطالعه ی مروری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 281-287

وحید پاک پور؛ هادی حسنخانی؛ اسکندر فتحی آذر؛ زهرا شیخ علیپور؛ صدیقه سلیمی