نویسنده = وحید پاک پور
تعداد مقالات: 3
1. رضایت دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 356-363

وحید پاک پور؛ ندا مهرداد؛ صدیقه سلیمی؛ معصومه مقدم


3. نگاهی بر شبیه‏سازی در پرستاری: یک مطالعه ی مروری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 281-287

وحید پاک پور؛ هادی حسنخانی؛ اسکندر فتحی آذر؛ زهرا شیخ علیپور؛ صدیقه سلیمی