نویسنده = رئیسی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش احیای قلبی_ریوی در گروه های همتا بر آگاهی دانشجویان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 230-237

زهرا عابدینی؛ هدی احمری طهران؛ محمد رضا یگانه خواه؛ مرضیه رئیسی