نویسنده = حسینی آهنگری، سید عابدین
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش برنامه ی مراقبتی با استفاده از نقشه ی مفهومی بالینی بر تفکر انتقادی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 345-355

سهیلا صداقت؛ زهرا گرجیان؛ حجت ذره هوشیاری خواه؛ بهمن چراغیان؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ خدیجه مرادبیگی


2. مقایسه ی دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ (WBT) به شیوه ی بحث گروهی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 156-164

مجید محمدشاهی؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ سید احمد حسینی